Phụ kiện 3H (Hehexin)

Một số hình ảnh về nhà máy 3H tại Trung Quốc

 

Phụ kiện 3H hiện được phân phối bởi Công ty TNHH Cửa Sổ Việt Châu Á Aseanwindow với hệ thống chi nhánh Bắc – Trung - Nam